Szambo betonowe Jest to szczelny zbiornik lub zestaw zbiorników opróżnianych okresowo za pomocą wozu asenizacyjnego. Zbiorniki przeznaczone na szamba mogą być wykonywane z betonu, żelbetu, cegły, lub tworzyw sztucznych. Najbardziej popularne jest wykonywanie zbiorników żelbetonowych, gdyż gwarantują one trzy podstawowe cechy na raz: dużą wytrzymałość, długowieczność i szczelność. Właśnie dla tych parametrów firma P.P.H.U. EUROBET S.C. wykonuje zbiorniki w formie prefabrykatu z monolitycznej konstrukcji żelbetonowej, z betonu wodoszczelnego.

    Przepisy prawne obligują właścicieli posesji do instalowania zbiornika szczelnego, ponieważ nieszczelny zbiornik stanowi potencjalne źródło zanieczyszczenia wody oraz gleby. Właściciel nieszczelnego szamba może z pewnością sam odczuć skutki zanieczyszczenia środowiska, gdyż będzie korzystał ze skażonej ściekami wody i jadł np. zanieczyszczone warzywa z ogródka.

    Do opróżniania zbiornika wykorzystuje się otwór zlokalizowany w jego górnej części. Istnieje również możliwość zainstalowania opróżniającej rury asenizacyjnej w dogodnym miejscu np. wyprowadzając ją przy ogrodzeniu zewnętrznym od strony ulicy dojazdowej i w takim przypadku wóz asenizacyjny nie musi wjeżdżać na naszą posesję, a jedynie podpina się do złączki.

Szambo bez pozwolenia:

Obecnie bardzo ważną i korzystną nowelizacją przepisów prawnych jest brak konieczności uzyskania pozwolenia na budowę szamba!

    Znowelizowane prawo budowlane przewiduje, że kto chce wykopać szambo, nie musi występować o pozwolenie na budowę. Obecnie wystarczy, że dokona się zgłoszenia planowanej inwestycji. Dokonuje się go w jednostce wydającej pozwolenia na budowę. Zgłoszenie takie staje się prawomocne po 30 dniach i jeśli nie otrzymamy zakazu lub prośby o uzupełnienie dokumentacji możemy rozpoczynać budowę szamba.

NASZE PRODUKTY POSIADAJĄ:

  • DEKLARACJĘ ZGODNOŚCI WYROBÓW Z PN-EN 12566-1:2004/A;
  • DEKLARACJĘ ZGODNOŚCI MIESZANKI BETONOWEJ KLASY C 20/25 S3 (B25)   Z PN-EN 206-1:2003;
  • ŚWIADECTWO JAKOŚCI BETONU (ATEST WYTRZYMAŁOŚĆ I NASIĄKLIWOŚĆ);
  • ATEST HIGIENICZNY PZH nr.HK/W/0266/01/2007.
  • GWARANCJA 24 MIESIĄCE